ÇEREZ POLİTİKASI

1.Çerez Politikası Nedir?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

2.Çerez Politikasının Amacı

Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Kibaroğlu Döküm, Ot., Nak., İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır.

3.İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

İnternet sitemizde sizlere hizmet verebilmek amacıyla farklı çerezler kullanılabilmektedir. Kullanılan çerezlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz. Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri ve hangi amaçlarla işlendiği  aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.
Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçları izleyen çerezlerdir.

 

Kibaroğlu Döküm, Ot., Nak., İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin IP adresi ve zaman damgası (ziyaret saati) verilerini 5651 sayılı kanun gereği kayıt altına almak zorundadır. Bu veriler kanundan kaynaklanan 2 yıl süre ile güvenli şekilde muhafaza edilmekte ve gereği halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Bu nedenle bu verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ç ve f bentlerine dayanarak sınırlı olarak işlemektedir

4.Çerez Tercihlerinin Değiştirilmesi

Çerez tercihlerini değiştirme şansınız bulunmaktadır. Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirmesi söz konusu olabilecektir. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi değiştirmenizi öneririz.

5.6698 Sayılı Kanun Uyarınca Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibi olarak kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı;

“a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  1. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)“Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  1. f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  2. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  3. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.” şeklinde hüküm altına almıştır.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Kibaroğlu Döküm, Ot., Nak., İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir. Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için usulüne uygun hazırlanmış bir dilekçeyi ya da internet sitemizde bulunan kişisel veri sahibi tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formunu tarafımıza iletebilir, aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Kibaroğlu Döküm, Ot., Nak., İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Hacıeyüplü Mahallesi Sanayi Bölgesi 3215 Sokak No:4 Merkezefendi/Denizli

Telefon: 0 258 371 38 57

WORKING HOURS

Monday - Friday: 8:30 – 18:00
Saturday - Sunday: Close

WHERE ARE WE

Hacıeyüplü Sanayi Bölgesi 3215 Sokak
No: 4 Merkezefendi, DENİZLİ, TURKEY

PHONE NUMBER

+90 258 371 38 57

SOCIAL MEDIA

E-MAIL ADDRESS

bilgi@kibarogludokum.com