KVKK BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bir takım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.  Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form kullanılarak bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Hacıeyüplü Mahallesi Sanayi Bölgesi 3215 Sokak No:4 Merkezefendi/Denizli adresine iletebilir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılacak olup, bu cevap ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişi’ye yansıtılacaktır.

 

  1. İlgili Kişinin İrtibat Bilgileri:
Adı Soyadı:  
TC Kimlik Numarası / (Yabancı ise  Uyruğu, Pasaport Numarası ya da (varsa) Kimlik Numarası):  
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres:  

 

  1. İlgili Kişi’nin Şirket ile İlişkisine İlişkin Açıklamalar
☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ Eski Çalışan

☐ Mevcut Çalışan

☐ Aday Çalışan

☐ İş ortağı

☐ Diğer: ……………………………………………………………..

 

  • İlgili Kişi’nin KVKK Md. 11 Kapsamında Talebi:
 

 

 

  1. Başvuru Cevabınızı Almak İstediğiniz Yöntem

☐ Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta yolu ile gönderilmesini istiyorum.

☐ Yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐Elden teslim almak istiyorum.

 

  1. İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

WORKING HOURS

Monday - Friday: 8:30 – 18:00
Saturday - Sunday: Close

WHERE ARE WE

Hacıeyüplü Sanayi Bölgesi 3215 Sokak
No: 4 Merkezefendi, DENİZLİ, TURKEY

PHONE NUMBER

+90 258 371 38 57

SOCIAL MEDIA

E-MAIL ADDRESS

bilgi@kibarogludokum.com